Nábor a výběr zaměstnanců
Personální a rozvojové poradenství

O nás
Jsme tým zkušených profesionálů v oboru lidských zdrojů, komunikace, psychologie, profesního a osobnostního rozvoje, kteří odborně a s opravdovým zájmem pomáhají společnostem a jednotlivcům k úspěchu. Naše služby nabízíme od roku 2014 a díky našim dlouholetým zkušenostem z personálních oddělení ve velkých i malých firmách víme, jakým způsobem nejlépe služby náboru a personálního poradenství poskytovat. Naším cílem je pracovat jako součást společnosti našeho klienta a dokonale poznat její firemní kulturu. Proto poskytujeme služby nejen nejlepší, ale především ty nejvhodnější jak pro zaměstnavatele, tak pro jejich současné i potenciální zaměstnance. Dle potřeb klienta můžeme fungovat přímo jako HR interim manažeři.Lucie Řízková       lucie.rizkova@peopledrive.cz

General manager, senior konzultant

Lucie nasbírala roky zkušeností v mezinárodních společnostech, pracovala mimo jiné osm let jako Senior HR Business Partner ve společnosti Citibank. Od roku 2014 působí jako poradce v oblasti lidských zdrojů. Specializuje se na vedení a organizaci výběrových řízení, poradenství manažerům, identifikaci, adaptaci a rozvoj talentů, individuální rozvojové poradenství, realizaci assessment a development center. Její specialitou je celodenní trénink Stress Managementu. Je cvičitelkou jógy II. třídy a organizuje individuální, skupinové i firemní lekce jógy. Cvičí i s dětmi a její další metou je začít s lekcemi jógy pro seniory.

Lucčino motto: "Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír." (Buddha)

Rozhovor s Lucií


Tereza Nečasová       tereza.necasova@peopledrive.cz

Senior recruiter, projektový manažer, mentor

Tereza působila více jak šest let na pozici HR Business Partner v americké bance Citibank a od roku 2014 se věnuje odbornému poradenství napříč různými odvětvími. Zaměřuje se na externí a interní nábor, assessment a development centra a různé formy rozvojových aktivit. Pracuje mimo jiné jako lektor měkkých dovedností a individuální mentor. Své zkušenosti načerpala také v zahraničí - má za sebou roční studium ve Velké Británii zakončené BA titulem, semestrální studium v Německu a pracovní stáž na personálním oddělení v Polsku. Je vášnivou cestovatelkou, aktivně se zajímá o psychologii, věnuje se hudbě a tanci. Její velkou zálibou jsou cizí jazyky, hovoří anglicky, francouzsky a německy.

Terezino motto: "Co je za námi a před námi, jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je ukryto v nás." (R. W. Emerson)

Rozhovor s Terezou


Lucie Kozáková       lucie.kozakova@peopledrive.cz

Senior recruiter, lektor

Lucie působí v oblasti lidských zdrojů od roku 2001. Pracovala v několika nadnárodních společnostech z odvětví IT, farmacie a výroby a získala zkušenosti se všemi procesy v oblasti human resources. Aktuálně připravuje a vede výběrová řízení, assessment a development centra, včetně zaškolení hodnotitelů. Také nastavuje adaptační proces nových zaměstnanců, který je v současnosti mnohde stále ještě podceňován. Dále připravuje a vede vzdělávací aktivity v oblastech recruitmentu, hodnocení, motivace či pracovního práva. Dlouhodobě se věnuje ohrožené skupině na trhu práce - maminkám, a pro ně má speciální školení Z rodičovské do práce.

Lucčino motto: "S poctivou prací nejdál dojdeš."

Rozhovor s Lucií


Petra Nedvědová       petra.nedvedova@peopledrive.cz

Projektový manažer, senior recruiter

Než se Petra stala součástí Peopledrive týmu, pracovala na pozicích personální manažerky a HR business partnerky v zahraničních korporacích a v akademickém prostředí ČVUT a ČZU. Zde načerpala zkušenosti s vedením náborových, hodnotících nebo motivačních pohovorů a s tvorbou adaptačních, vzdělávacích a rozvojových plánů. Má bakalářské vzdělání v oboru mezinárodní obchod a podniková ekonomika, a magisterské v oboru andragogika, psychologie a personální management. Několik let se věnuje i výuce angličtiny a překladům z a do angličtiny. Volný čas tráví cvičením pilates a procházkami se psy. V létě si užívá horskou turistiku a v zimě sjezdové lyžování.

Petřino motto: "Emoce jsou nakažlivé." (C. G. Jung)

Rozhovor s Petrou